Er du ansatt eller studerer ved Universitetetet i Oslo? Planlegger du å etablere et åpent vitenskapelig tidsskrift? I så fall kan du kanskje bruke FRITT tjenesten. Mer informasjon om FRITT.

FRITT tjenesten leveres av Åpen forskning-teamet ved Universitetsbiblioteket i Oslo, i samarbed med USIT.

Teknisk løsning er basert på Open Journal Systems (OJS), med tilpasninger til lokale behov.

For mer informasjon, kontakt oss på fritt-info@journals.uio.no

Tidsskrift