Gå tilbake til artikkeldetaljene Naturmangfoldloven - vern av løse og "faste" kulturminner fra andre verdenskrig som del av særpreget og karakteren til landskapsvernområder Last ned Last ned PDF