Kommentarer til Håkon Glørstads debattartikkel

Politiske realiteter i kulturminnevernet

  • Roger Jørgensen Norges arktiske universitetsmuseum, UiT Norges arktiske universitet

Sammendrag

Kommentarer til Håkon Glørstads debattartikkel

Publisert
2020-12-15
Seksjon
Debatt