Hodne, L. “ A Cognitive Approach”. Acta Ad Archaeologiam Et Artium Historiam Pertinentia, vol. 31, no. n.s.17, Dec. 2019, pp. 245-58, doi:10.5617/acta.7810.