Ny fagbok av Astrid Roe: Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen

  • Rune Andreassen
Emneord (Nøkkelord): Leseopplæring, leseforståelse, lesestrategier

Sammendrag

Bokanmeldelsen gir en oversikt over innholdet i boka og fremhever dens aktualitet for praksisfeltet. Den trekker fram et par tema som antagelig er særlig aktuelle i norsk pedagogisk sammenheng og hva det kunne vært skrevet mer om.
Publisert
2008-09-23
Hvordan referere
Andreassen, R. (2008). Ny fagbok av Astrid Roe: Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen. Acta Didactica Norge, 2(1), (Art. 7, 2 sider). https://doi.org/10.5617/adno.1028
Seksjon
Nyheter & omtale