Promoting metalinguistic awareness in a classroom to improve reading comprehension: Examples from Roald Dahl’s novel The BFG

  • Beck Sinar Norwegian Study Centre, University of York, UK

Sammendrag

It is widely recognised that successful reading involves the interaction of a number of different cognitive skills and strategies in order to achieve compre-hension of the text (Baker, 2002). These skills and strategies are generally considered to be controlled by a global process called ‘metacognition’ (Kuhn & Dean, 2004). In this paper, I suggest that a large part of metacognition when reading has a (meta)linguistic component and hence time should be devoted to raising (meta)linguistic awareness when teaching and honing reading skills and strategies. Tasks based around a short extract from Roald Dahl’s (1982[2013]) novel The BFG are presented and discussed in order to illustrate how metalinguistic awareness might be raised in a classroom. Such tasks not only help to improve reading comprehension but have a number of additional benefits: they enhance and support the metacognitive toolkit, improve vocabulary acquisition and growth, and can bring a love of language and the fun of language play into the classroom.

Keywords: metalinguistic awareness, reading comprehension, vocabulary, classroom activities, Roald Dahl


Å fremme metalingvistisk bevissthet i et klasserom for å forbedre leseforståelse: eksempler fra Roald Dahls roman The BFG

Sammendrag
Det er bred enighet om at vellykket lesing trekker veksler på flere forskjellige kognitive ferdigheter og strategier tilknyttet tekstforståelse (Baker, 2002). Disse ferdighetene og strategiene hører inn under den globale prosessen ‘metakog-nisjon’ (Kuhn & Dean, 2004). I denne artikkelen argumenterer jeg for at en stor del av metakognisjonen i lesing har en (meta)lingvistisk komponent, og følgelig at tid bør vies til å utvikle (meta)lingvistisk bevissthet i undervisningen av leseferdigheter og strategier.
 Arbeidsoppaver basert på et kort utdrag fra Roald Dahls (1982[2013]) The BFG (The Big Friendly Giant / SVK – Store Vennlige Kjempe) presenteres og diskuteres for å illustrere hvordan metalingvistisk bevissthet kan utvikles i klasserommet. Slike arbeidsoppgaver hjelper ikke bare med å forbedre leseforståelsen, men har også flere andre fordeler: de forsterker og støtter den metakognitive verktøykassen, forbedrer både innlæring og utvidelse av ordforrådet, kan øke språkgleden og oppmuntre til lek med språk i klasserommet.

Nøkkelord: metalingvistisk bevissthet, leseforståelse, vokabular, klasseroms-aktiviteter, Roald Dahl

Forfatterbiografi

Beck Sinar, Norwegian Study Centre, University of York, UK
Beck Sinar is a lecturer at the Norwegian Study Centre which is part of the University of York. Both Beck's teaching and research reflect her interests in many different but related disciplines: history, sociology, education, culture and linguistics.
Publisert
2018-06-04
Hvordan referere
Sinar, B. (2018). Promoting metalinguistic awareness in a classroom to improve reading comprehension: Examples from Roald Dahl’s novel The BFG. Acta Didactica Norge, 12(2), Art. 11, 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.5605
Seksjon
Temaartikkel