Gå tilbake til artikkeldetaljene Fører opplæring i felles vurderingskriterier til større grad av enighet? En studie av tekstvurdering som en del av spesialpedagogutdanning. Last ned Last ned PDF