“The Sustainable Backpack”: Exploring possibilities in education for sustainable development through a nationwide professional development program

Forfattere

  • Eldri Scheie Universitetet i Oslo
  • Shelley Stromholt Norwegian centre for science education, University og Oslo

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.6473

Emneord (Nøkkelord):

Education for sustainable development, teacher’s professional development, interdisiplinarity Utdanning for bærekraftig utvikling, profesjonell kompetanseheving, tverrfaglighet

Sammendrag

Abstract
Education for sustainable development (ESD) provides crucial opportunities for young people to be involved authentically in addressing socio-ecological challenges in their local and global communities. While many studies on education for sustainable development have documented efforts within higher education, few examples exist of large-scale programmes that engage primary and secondary students. Norway’s Sustainable Backpack programme is a notable exception. In this paper, we present insights from this nationwide professional development effort to support teachers to implement ESD. We describe design principles that guide the programme and present evidence of success through teacher interpretations of their experiences and those of their students. Data sources include teacher survey data and insights into the programme by the authors as participant observers. Our goal is to provide initial insights into important aspects of professional development at a large scale for ESD and recommendations for future work. Keywords: professional development, education for sustainable development, interdisciplinarity 
Den naturlige skolesekken:
Utdanning for bærekraftig utvikling og profesjonell kompetanseutvikling i et nasjonalt nettverk
 Sammendrag
Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) gir barn og unge muligheter til å få innsikt i, delta og påvirke komplekse bærekraftutfordringer lokalt, nasjonalt og globalt. Det er mange studier om utdanning for bærekraftig utvikling som dokumenterer innsats innen høyere utdanning, men få eksempler på storskala programmer som involverer grunnskole og videregående skole. Den naturlige skolesekken i Norge er et unntak i så måte. I denne artikkelen deler vi innsikt fra det nasjonale, faglige utviklingsarbeidet som støtter skoler, lærere og elever i å nærme seg UBU på en tverrfaglig måte. Vi beskriver designprinsippene som ligger til grunn for programmet, presenterer forutsetningene lærerne mener er viktige for å lykkes, deres egne erfaringer og den utviklingen de ser hos elevene sine. Datakildene inkluderer spørreundersøkelse blant lærerne og innsikt i programmet fra forfatterne som deltakende observatører. Vårt mål er å gi en innsikt i viktige aspekter og erfaringer fra profesjonsutvikling på nasjonalt nivå for UBU, samt å komme med anbefalinger for fremtidig arbeid på feltet. Nøkkelord: profesjonell kompetanseutvikling, utdanning for bærekraftig utvikling, tverrfaglighet

Forfatterbiografier

Eldri Scheie, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis, Nasjonalt senter for naturfag i opplærignen

Shelley Stromholt, Norwegian centre for science education, University og Oslo

Researcher, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret)

Nedlastinger

Publisert

2019-08-27

Hvordan referere

Scheie, E., & Stromholt, S. (2019). “The Sustainable Backpack”: Exploring possibilities in education for sustainable development through a nationwide professional development program. Acta Didactica Norge, 13(2), Art. 5, 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6473

Utgave

Seksjon

Temaartikkel