[1]
Leganger-Krogstad, H. 2007. Møtet mellom fag og politikk i en læreplanprosess, eksemplifisert ved KRL. Acta Didactica Norge. 1, 1 (okt. 2007), (03.10.2007) 21 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.1014.