[1]
Lied, S. 2009. Lærer- og elevmangfold i det livstolkingsplurale norske klasserommet – utfordringer og muligheter for lærerutdanningen. Acta Didactica Norge. 3, 1 (mai 2009), (Art. 3, 23 sider). DOI:https://doi.org/10.5617/adno.1034.