[1]
Skagen, K. 2009. Veiledning i praksis. Om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse. Acta Didactica Norge. 3, 1 (mai 2009), (Art. 8, 15 sider). DOI:https://doi.org/10.5617/adno.1036.