[1]
Abildgaard, E. og Helland, T. 2011. Sammenligning av engelskkunnskaper hos to grupper 6. – 7. klassinger undervist etter henholdsvis L97 og K06. Acta Didactica Norge. 5, 1 (mai 2011), (Art 1, 23 sider). DOI:https://doi.org/10.5617/adno.1062.