[1]
Bjerva, T., Græsli, J.A. og Sigurjonsson, T. 2011. Barns kommunikasjon med ulike typer kart - en progressiv tilnærming til kartlesing. Acta Didactica Norge. 5, 1 (nov. 2011), (Art 6, 18 sider). DOI:https://doi.org/10.5617/adno.1066.