[1]
Kleve, B. og Penne, S. 2012. Norsk og matematikk i et literacy-perspektiv: metabevissthet også for de svake elevene [Visions 2011: Teaching]. Acta Didactica Norge. 6, 1 (jun. 2012), (Art. 7, 18 sider). DOI:https://doi.org/10.5617/adno.1077.