[1]
Angelo, E. 2016. Lærerutdannerens profesjonsforståelse En innfallsvinkel til å profesjonalisere lærerutdannerfeltet. Acta Didactica Norge. 10, 2 (mar. 2016), 108–131. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.2354.