[1]
Elstad, E. og Christophersen, K.A. 2018. Læreres mestringsforventninger til å undervise i teknologirike læringsomgivelser og deres opplevde utfordringer. Acta Didactica Norge. 12, 1 (feb. 2018), Art. 4, 19, sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.3042.