[1]
Aas, M., Helstad, K. og Vennebo, K.F. 2016. Når rektor stilles til ansvar: Krise eller gyllen mulighet? Om resultatstyring i rektorutdanningen. Acta Didactica Norge. 10, 4 (nov. 2016), 146–165. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.3894.