[1]
Eide, M.L., Brekke, M.-B.R. og Holthe, A. 2017. Teoriens manglende plass i praksissamtalen. Acta Didactica Norge. 11, 1 (feb. 2017), Art. 9, 16, sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.3985.