[1]
Hermansen, H., Lorentzen, M., Mausethagen, S. og Zlatanovic, T. 2018. Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere. Acta Didactica Norge. 12, 1 (apr. 2018), Art. 8, 36, sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.4351.