[1]
Lund, I., Helgeland, A. og Kovac, V.B. 2017. På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv. Acta Didactica Norge. 11, 3 (sep. 2017), Art. 5, 19, sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.4691.