[1]
Larsen, A.S., Brujordet, M.O., Ofte, I. og Torvatn, A.C. 2018. Arbeid med argumenterende tekst på 3. trinn. En delstudie fra prosjektet Innføring av sjangerpedagogikk i tre trondheimsskoler. Acta Didactica Norge. 12, 1 (jun. 2018), Art. 9, 17, sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.4726.