[1]
Heimark, G.E. 2007. Fagdidaktikk og fremmedspråksdidaktikk. Et forsøk på å plassere 2. fremmedspråk i et fagdidaktisk perspektiv.1. Acta Didactica Norge. 1, 1 (okt. 2007), 15. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.4777.