[1]
Häggström, M. og Udén, A. 2018. Praxisteori i kölvattnet av breddad rekrytering – scaffoldingmodell som stöd för att förstå sambandet mellan teoretiska perspektiv och praktisk verksamhet. Acta Didactica Norge. 12, 1 (mar. 2018), Art. 6, 19, sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.5457.