[1]
Hatlevik, I.K.R. og Lejonberg, E. 2019. Mentoroppfølging i lektorutdanningen: Hvordan oppfølging ved en mentor kan bidra til en god studiestart for lektorstudenter. Acta Didactica Norge. 13, 1 (feb. 2019), Art. 2, 27 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.5485.