[1]
Hedman, C. og Magnusson, U. 2018. Lika eller lika möjligheter? Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige. Acta Didactica Norge. 12, 1 (mar. 2018), Art. 7, 20, sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.5569.