[1]
Golden, A. og Steien, G.B. 2018. ”Snakke med ved? Snakke med maskin?” Voksne flyktningers narrativer om norskopplæring. Acta Didactica Norge. 12, 3 (okt. 2018), Art. 4, 24 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.5916.