[1]
Fodstad, L.A. og Mortensvik, A. 2018. Øvelser i empati og kulturell tilgang. Avgangselevers legitimering av arbeid med eldre skjønnlitteratur i videregående opplæring. Acta Didactica Norge. 12, 3 (okt. 2018), Art. 5, 22 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.6149.