[1]
Haugen, T.A. 2019. Funksjonell grammatikk som metaspråk i skulen – ei moglegheit for djupnelæring i arbeid med språk og tekst. Acta Didactica Norge. 13, 1 (mai 2019), Art. 9, 22 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.6240.