[1]
Skar, G.B.U. og Aasen, A.J. 2018. Å måle skriving som grunnleggende ferdighet. Acta Didactica Norge. 12, 4 (des. 2018), Art. 10, 29 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.6280.