[1]
Matre, M.E. og Cameron, D.L. 2018. Fører opplæring i felles vurderingskriterier til større grad av enighet? En studie av tekstvurdering som en del av spesialpedagogutdanning. Acta Didactica Norge. 12, 4 (nov. 2018), Art. 11, 20 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.6379.