[1]
Ojala, M. 2019. Känslor, värden och utbildning för en hållbar framtid: Att främja en kritisk känslokompetens i klimatundervisning. Acta Didactica Norge. 13, 2 (jun. 2019), Art. 1, 17 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.6440.