[1]
Bjønness, B. og Sinnes, A.T. 2019. Hva hemmer og fremmer arbeidet med Utdanning for Bærekraftig Utvikling i videregående skole?. Acta Didactica Norge. 13, 2 (aug. 2019), Art. 4, 20 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.6474.