[1]
Kvam, E.K. 2019. Praksisveiledning og lærerstudenters profesjonelle utvikling. Om utviklende kunnskapsprosesser i lærerutdanningens praksisveiledning. Acta Didactica Norge. 13, 1 (jul. 2019), Art. 12, 19 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.6628.