[1]
Brekke, M.-B.R. og Eide, M.L. 2019. Praksisfortelling, refleksjon og transformativ læring. Acta Didactica Norge. 13, 3 (des. 2019), 20 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.6910.