[1]
Kvamme, O.A., Sæther, E. og Ødegaard, M. 2019. Bærekraftdidaktikk som forskningsfelt. Acta Didactica Norge. 13, 2 (aug. 2019), Art. 0, 8 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.7077.