(1)
Kjeldstadli, K. Tolk for Mangfold - Talsmann for Enhet? Universitetskultur Og lærerutdanning I Det 21. Hundreåret. ADNO 2007, 1, (02.10.2007) 14 sider.