(1)
Andreassen, R. Ny Fagbok Av Astrid Roe: Lesedidaktikk - Etter Den første leseopplæringen. ADNO 2008, 2, (Art. 7, 2 sider).