(1)
Lied, S. Lærer- Og Elevmangfold I Det Livstolkingsplurale Norske Klasserommet – Utfordringer Og Muligheter for lærerutdanningen. ADNOR 2009, 3, (Art. 3, 23 sider).