(1)
Abildgaard, E.; Helland, T. Sammenligning Av Engelskkunnskaper Hos to Grupper 6. – 7. Klassinger Undervist Etter Henholdsvis L97 Og K06. ADNO 2011, 5, (Art 1, 23 sider).