(1)
Kleve, B.; Penne, S. Norsk Og Matematikk I Et Literacy-Perspektiv: Metabevissthet Også for De Svake Elevene [Visions 2011: Teaching]. ADNO 2012, 6, (Art. 7, 18 sider).