(1)
Angelo, E. Lærerutdannerens profesjonsforståelse En Innfallsvinkel Til å Profesjonalisere lærerutdannerfeltet. ADNO 2016, 10, 108-131.