(1)
Elstad, E.; Christophersen, K. A. Læreres Mestringsforventninger Til å Undervise I Teknologirike læringsomgivelser Og Deres Opplevde Utfordringer. ADNO 2018, 12, Art. 4, 19, sider.