(1)
Elstad, E.; Christophersen, K.-A. Læreres Kollegiale Hjelpsomhet Med IKT I Undervisning Og Deres Forbedringsbestrebelser. ADNO 2018, 12, Art. 2, 20, sider.