(1)
Larsen, A. S.; Brujordet, M. O.; Ofte, I.; Torvatn, A. C. Arbeid Med Argumenterende Tekst På 3. Trinn. En Delstudie Fra Prosjektet Innføring Av Sjangerpedagogikk I Tre Trondheimsskoler. ADNO 2018, 12, Art. 9, 17, sider.