(1)
Heimark, G. E. Fagdidaktikk Og fremmedspråksdidaktikk. Et forsøk På å Plassere 2. Fremmedspråk I Et Fagdidaktisk perspektiv.1. ADNO 2007, 1, 15.