(1)
Helleve, I.; Ulvik, M.; Smith, K. «Det Handler Om å Finne Sin Egen Form» Læreres Profesjonelle Handlingsrom - Hvordan Det Blir forstått Og Utnyttet. ADNO 2018, 12, Art. 1, 22, sider.