(1)
Tangen, S.; Nordahl Husebye, B. Interessebasert kroppsøving. ADNOR 2019, 13, 21 sider.