(1)
Tangen, S.; Nordahl Husebye, B. Interessebasert kroppsøving. ADNO 2019, 13, 21 sider.