(1)
Häggström, M.; Udén, A. Praxisteori I kölvattnet Av Breddad Rekrytering – Scaffoldingmodell Som stöd för Att förstå Sambandet Mellan Teoretiska Perspektiv Och Praktisk Verksamhet. ADNO 2018, 12, Art. 6, 19, sider.