(1)
Hedman, C.; Magnusson, U. Lika Eller Lika möjligheter? Diskurser Om skolämnet Svenska Som andraspråk Inom Det Akademiska fältet I Sverige. ADNO 2018, 12, Art. 7, 20, sider.