(1)
Golden, A.; Steien, G. B. ”Snakke Med Ved? Snakke Med maskin?” Voksne Flyktningers Narrativer Om norskopplæring. ADNO 2018, 12, Art. 4, 24 sider.